streda 23. mája 2012

Hi darlings! /Ahoj miláčikovia!

Hello everyone who clicked here!
I hope this blog becomes part of your life.
I'm Coco  Zolanski and I  1699 years old.
My father is a wizard and mama toad.
If you saw me, you would be scared.
In addition to Nicki I listen Lady Gaga, Rihanna and Katy Perry.
Thank you for reading, darlings!

Ahojte všetci, čo si sem klikli!
Verím, že tento blog sa stane súčasťou vášho života.
Som Coco Zolanski a mám 1699 rokov.
Môj otec je čarodejník a mama ropucha.
Keby ste ma uvideli, zľakli by ste sa ma.
Okrem Nicki počúvam Lady Gaga, Rihannu a Katy Perry.
Ďakujem za prečítanie, zlatíčka! 

Love                   

                                                                                 Coco 

Hello!